Rossen Yordanov

SVP Consumer/Crypto at Paysafe Group